Costuri suplimentare

– solicitarea unui scaun de copil se va taxa cu 10 euro in plus fata de tariful calatoriei

– pentru deplasarile in afara Romaniei soferul poate solicita plata vinietelor daca acestea nu au fost incluse in pretul călătoriei

Termeni si conditii

Conditii generale

Bucharest Taxi își rezervă dreptul de a refuza rezervarea sau de a respinge încheierea unui contract.

Un contract va fi încheiat numai în termenii și condițiile noastre. Contractul este personal pentru ambele părți și este absolut neasignabil.

Pentru companiile facturate în afara țării și care doresc să semneze un contract cu noi, acceptăm doar plata în avans.

Rezervarile se vor face cu minim 3 ore înainte.

Dacă anulați rezervarea la mai puțin de 2 zile de la data stabilită, se va percepe o taxă de minimum 10% din rezervarea totală, dar nu mai puțin de 10 euro

Dacă anulați rezervarea la mai puțin de 12 ore de la data stabilită, se va percepe o taxă de 10% din rezervarea totală, dar nu mai puțin de 20 de euro

Dacă anulați rezervarea cu mai mult de 2 zile de la data stabilită, vi se vor returna toti banii urmand ca sa suportati comisioanele bancii

Plăti

Bucharest Taxi își rezervă dreptul de a solicita o plată în avans atunci cand consideră că este necesar
Puteți plăti numerar la șoferul cu care călătoriti, fie cu card de credit, fie indirect prin intermediul mecanismului de plată online.
În cazul plății on-line, clientul va aștepta confirmarea disponibilității mașinii rezervate, dacă nu avem disponibilitate, banii vor fi returnați iar clientul va suporta taxele băncii.

Rezervările în numerar și cu cardul de credit nu sunt supuse TVA, cu excepția cazului în care șoferul care efectuează rezervarea dvs. este înregistrat cu TVA, caz în care se va percepe TVA pe lângă tarif.

Confidentialitate

Introducere
Confidentialitatea vizitatorilor site-ului nostru este foarte importanta pentru noi si ne angajam sa o respectam. Aceasta politica explica ce facem cu datele dumneavoastra personale.
Consintamantul dumneavoastra in cazul utilizării cookie-urilor în conformitate cu termenii acestei politici atunci când vizitați pentru prima dată site-ul nostru, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați site-ul nostru web.

Colectarea datelor personale
Urmatoarele tipuri de informatii personale pot fi colectate, pastrate si folosite:
Informatii despre computerul dumneavoastra incluzand adresa de IP, locatia geografica, tipul si versiunea de browser folosit si sistemul de operare;
Informatii referitoare la serviciile noastre pe care le folositi, sau tranzactiilor pe care le faceti prin intermediul site-ului nostru, care include numele dumneavoastra, adresa, numar de telefon, adresa email si detalii card bancar.
Informatii continute în orice comunicări pe care ni le trimiteți prin e-mail sau prin intermediul site-ului nostru web, inclusiv conținutul și metadatele comunicării;
Orice ale informatii personale pe care ni le furnizati dumneavoastra.
Înainte de a ne dezvălui informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul persoanei respective atât pentru divulgarea, cât și pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal respective în conformitate cu această politică.
Folosirea datelor personale
Informațiile cu caracter personal care ne-au fost transmise prin intermediul site-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate în această politică sau pe paginile relevante ale site-ului web. Este posibil să utilizăm informațiile dumneavoastră personale pentru următoarele:
administrarea site-ului nostru și a afacerii noastre;
personalizarea site-ul nostru pentru tine;
facilitarea utilizării de către dumneavoastră a serviciilor disponibile pe site-ul nostru;
furnizarea de servicii achiziționate prin intermediul site-ului nostru;
trimiterea de declarații, facturi și memento-uri de plată către dumneavoastră și colectarea plăților de la dvs.;
trimiterea notificărilor prin e-mail pe care le-ați solicitat în mod specific;
trimiterea newsletter-ul nostru de e-mail, dacă ați solicitat-o (ne puteți informa în orice moment, dacă nu mai aveți nevoie de newsletter);
să vă trimită comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la afacerile unor terțe părți atent selecționate, despre care credem că vă interesează, prin poștă sau, în cazul în care ați fost de acord în mod expres cu acest lucru, prin e-mail sau tehnologie similară (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai aveți nevoie de comunicări de marketing);
tratarea anchetelor și plângerilor făcute de sau despre dumneavoastră cu privire la site-ul nostru;
păstrarea site-ului nostru în siguranță și prevenirea fraudei;
verificarea conformității cu termenii și condițiile care reglementează utilizarea site-ului nostru web Şi
alte utilizări.
Nu vom furniza, fără consimțământul dumneavoastră expres, informațiile dumneavoastră personale niciunei terțe părți pentru marketingul direct al acestora sau al oricărei alte părți.
Divulgarea informațiilor cu caracter personal

Este posibil să divulgăm informațiile dumneavoastră personale oricăruia dintre angajații, furnizorii sau subcontractanții noștri, după este necesar în mod rezonabil în scopurile stabilite în această politică.
Este posibil să divulgăm informațiile dumneavoastră personale:
în măsura în care ni se cere acest lucru prin lege;
în legătură cu orice procedură judiciară în curs;
pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei și al reducerii riscului de credit);
cumpărătorului (sau potențialului cumpărător) al oricărei afaceri sau active pe care o vindem (sau pe care intenționăm) să o vindem.
Cu excepția cazurilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal terților.
D. Retinerea datelor personale
Prezenta secțiune stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ne asigura că ne respectăm obligațiile legale privind păstrarea și ștergerea informațiilor cu caracter personal.
Informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar în acest scop sau în scopurile respective.
Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale prezentei secțiuni D, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
– în măsura în care ni se cere acest lucru prin lege;
– în cazul în care considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură judiciară în curs;
– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei și al reducerii riscului de credit).
E. Securitatea datelor dumneavoastra personale
1. Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizatorice rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă sau modificarea informațiilor dumneavoastră personale.
2. Vom stoca toate informațiile personale pe care le furnizați pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).
3. Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul site-ului nostru vor fi protejate prin tehnologia de criptare.
4. Recunoaștem că transmiterea de informații pe internet este în mod inerent nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
F. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Bucharest.Taxi, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Bucharest.Taxi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Bucharest.Taxi a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Bucharest.Taxi să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Bucharest.Taxi către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Bucharest.Taxisau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Bucharest.Taxi poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.